Aktualności

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu spółki pod firmą Mars Finance 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

RADA NADZORCZA Spółki Mars Finance 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie § 15 ust. 2 Aktu założycielskiego Spółki, Rada Nadzorcza spółki pod firmą Mars Finance 1 Sp. z o.o. (dalej „Spółka”), ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego

Formularz dla kandydatów