Dane rejestrowe

Mars Finance 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Reprezentacja: Robert Świątek - Prezes Zarządu

Siedziba: ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Numer KRS: 0000395219

Kapitał zakładowy: 39.950.000 zł

NIP: 701-031-23-54

Regon: 145141946

Rachunek bankowy: Bank Gospodarstwa Krajowego 60 1130 1017 0020 1476 9520 0001