Kontakt

Siedziba:

Mars Finance 1 Sp. z o.o.

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

wejście C, 2 piętro

tel. +48 22 583-84-80

e-mail: office@marsfinance.pl