Szczecin - port

Prezentowana nieruchomość to teren niezabudowany budynkami, ale z posadowionymi budowlami o charakterze przemysłowym (plac składowy, nabrzeże).