Szczecin - wyspa

W obszarze inwestycyjnym, przedstawianym przez MF1, znajdują się następujące sieci, umożliwiające odpowiednie zagospodarowanie nieruchomości:

  • energia elektryczna o mocy do 6,0 MW,
  • ogrzewanie gazowe,
  • sieć wodociągowa o łącznej długości 2.600 m,
  • woda głębinowa, sanitarna - 4 studnie głębinowe,
  • woda techniczna, przemysłowa, powierzchniowa - 2 ujęcia wody powierzchniowej,
  • kanalizacja sanitarna i deszczowa,
  • sieć telekomunikacyjna.