Szczecin - port

Dla prezentowanej nieruchomości obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, przyjęty Uchwałą Rady Miasta Szczecin nr X/315/19 dnia 09.10.2019 r.

Funkcjonalne przeznaczenie terenów MF1 ukierunkowano na: produkcję, przeładunek, składy i magazyny.