Szczecin - wyspa

Dla nieruchomości znajdującej się na Wyspie Górnej Okrętowej w Szczecinie, należącej do Mars Finance 1 Sp. z o.o., obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, przyjęty Uchwałą Rady Miasta Szczecin nr X/315/19 dnia 09.10.2019 r.

Przeznaczenie terenów MF1 ukierunkowano na: produkcję, przeładunek, place składowe, z dopuszczeniem usług m.in.: dystrybucyjno-logistycznych, produkcyjnych, związanych np. z demontażem statków, konstrukcji i urządzeń wycofanych z eksploatacji w celu odzyskania surowców, w tym z materiałów segregowanych, oraz usług obsługi biznesu i pracowników, rzemiosła.