Świnoujście

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego - zatwierdzony Uchwałą nr XXII/189/2007 z dnia 30 sierpnia 2007 r. Rady Miasta Świnoujścia - określa przedmiotowe nieruchomości jako tereny zabudowy usług portowych, obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Są to tereny przemysłowe.

Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 245/7 to, zgodnie z MPZP w Świnoujściu, bocznica kolejowa, co umożliwia rozwój komunikacji kolejowej - zależnie od potrzeb przyszłych inwestorów.