Świnoujście

Obszar inwestycyjny przedstawiany przez MF1, uzbrojony jest w następujące media, umożliwiające odpowiednie zagospodarowanie nieruchomości:

  • energia elektryczna - dwie linie średniego napięcia 15 kV;
  • gaz - rurociąg wzdłuż ul. Ludzi Morza, przy której położone są przedstawiane tereny;
  • gazy techniczne - punkty dostępu do tlenu, acetylenu i sprężonego powietrza znajdujące się w okolicy;
  • woda - studnie głębinowe, stacja poboru i uzdatniania wody oraz hydroforownia;
  • oczyszczalnia ścieków, możliwość wpięcia do kanalizacji miejskiej.